ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ศึกษาทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วีดีทัศน์โครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ศึกษาทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

                                             
 

 


พื้นที่ศึกษาโครงการ