ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โครงการศึกษาความเหมาะสม
และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง - จะนะ
จังหวัดสงขลา


ประชาสัมพันธ์โครงการสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทของโครงการศึกษาความเหมาะสม
และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา
และรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี้เลยครับ

 

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

เวลา 18 : 30 น.

 

 

   
   
   
   
   
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................