ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ

เข้าระบบ

ตัวเลือกการสืบค้น

   
   
   
   
   
   

ระบุคำที่ต้องการสืบค้น

      
  
   
 
    
แก้มลิง ระบบชลประทานในแปลงนา สถานีสูบน้ำ โครงข่ายน้ำ
ปตร./เขื่อนระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ ปรับปรุงมีผลกับตัวชี้วัด ปรับปรุงไม่มีผลกับตัวชี้วัด
ฝาย ระบายน้ำ/บรรเทาอุทกภัย อ่างเก็บน้ำ